Flytta ihop med din partner

Att flytta ihop innebär en rad förändringar i livet. För att vardagen tillsammans i ett gemensamt boende ska bli bra är det viktigt att prata om vissa saker.

Att flytta ihop med kärleken är fantastiskt på många sätt. När du och din partner är kära är det härligt att ni kan spendera mycket tid med varandra. Men för att relationen ska blomstra även när ni har flyttat ihop finns det några bra saker att tänka på innan.

Skapa ett gemensamt hem
Det är en fördel att innan en flytt sker prata ihop er om vad som behövs för att skapa ert gemensamma hem och vad som är viktigt för att båda ska trivas. Om nån av er flyttar in hos den andra är det extra viktigt att tänka på. Den som flyttar in behöver exempelvis få plats med sina saker för att känna sig hemma.

Ha en rak och tydlig kommunikation
Även om ni har sovit tillsammans och det har fungerat bra är det något helt annat att bo ihop. Det blir en annan typ av vardag när du flyttar ihop med någon. Vanor som du inte har sett hos den andra personer kommer visa sig. För att få en bra vardag tillsammans är det bra att ha pratat ihop er om hur ni ska göra med inhandling av mat, vilka regler som gäller kring att plocka undan

Packa tillsammans

efter sig och hur fördelningen kring städning ser ut. Gör upp en bra arbetsfördelning som båda är nöjda med. Det viktiga för att få ett förhållande och samboende att funka är kommunikation.

Prata pengar
Ekonomi är en stor puck när det kommer till att flytta ihop. Att prata pengar är absolut inte romantiskt men ack så viktigt. Det behöver vara tydligt hur ni ska sköta utgifterna och hur ni ska dela upp ekonomin. Det är en del som använder sig av procentsregeln som innebär att ni betalar lika i procent. Detta är bra om det skiljer sig mycket mellan era löner. En del väljer att dela allt 50/50.

Samboavtal
Det kan vara en bra idé att upprätta ett samboavtal och anlita erixonflytt.se. Ett samboavtal är bra om ni exempelvis har betalat olika mycket för en bostad. Vid en separation ska bohaget delas lika och om inget samboavtal finns spelar det ingen roll vem som betalat vad. Sambor har inte samma skydd som gifta så det är bra att se över det juridiska redan från början.

Starta ett gemensamt sparande
Att se över försäkringar är en annan viktigt del när du flyttar ihop med någon. Det kan även vara på sin plats att starta ett gemensamt sparande för framtiden. Dels är det bra att ha ett buffertsparande och dels ha ett sparande för gemensamma inköp.