Tips inför en takomläggning

Att göra en takomläggning med jämna mellanrum är nödvändigt för alla tak. Ett helt tak är väldigt viktigt för att det inte ska uppkomma diverse skador på huset. Genom att hålla koll på ditt tak kan du ha bra insikt i när det är dags att lägga om taket.

Ett tak behöver med jämna mellanrum läggas om eller bytas ut. När ditt tak har uppnått sin livslängd eller börjat släppa igenom fukt är det dags för en takomläggning. Det är viktigt att fixa taket innan det blir några större skador på huskroppen. Fuktskador kan leda till dyra reparationer. För att undvika skador på huset är det viktigt att hålla koll på taket och när det är dags för en takomläggning. Ett tak har en livslängd på allt från 25 år till 60 år. Allt beror på vad det är för tak och hur takomläggningen gjordes. Direkt när du upptäcker att taket läcker in eller har skador är det betydelsefullt att du gör de åtgärder som krävs.

Ta in offerter från olika aktörer
Ett tak ska helst av allt inspekteras några gånger per. Det bästa är att göra det innan vintern och sedan efter vintern. När du har god koll på ditt tak har du också en bra insikt i när det börjar bli tid för en takomläggning. Om du misstänker att det börjar bli dags att se över taket kan du låta en professionell aktör kontrollera taket. Då får du veta precis vad som behöver göras. Nästa steg är att ta in offerter från olika aktörer som kan genomföra en takomläggning. Jämför de olika offerterna med varandra för att se vilket företag som erbjuder de bästa villkoren, garantierna, bästa priset och den bästa lösningen för ditt tak.

Olika tak

Kolla alltid upp företaget ordentligt
Kontrollera alltid företaget som du har tänkt att anlita. Exempelvis är det viktigt att de innehar F-skattsedel för att du ska kunna nyttja ROT-avdraget. Kontrollera också att företaget i fråga har en ordnad ekonomi, kan lämna trygga garantier, har kvalificerad och utbildad personal samt goda omdömen från tidigare kunder. Att företaget har ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring är också viktigt. Om det inte finns några försäkringar kan du bli ersättningsskyldig om det skulle inträffa en olycka som innebär personskador eller skador på egendomen och det vill du undvika.

Inspektera taket innan du betalar för arbetet
När företaget som du har anlitat för en takomläggning är färdiga ska du tillsammans med dem göra en besiktning av taket så att du är helt nöjd med arbetet. Detta ska ske innan du betalar fakturan. Då är chansen betydligt högre att åtgärderna som du önskar ska göras verkligen genomförs om betalningen inte är gjord.

Tips inför en takomläggning